CONTACT


ZIOŁA I KOSMETYKI

Oprócz polskiej żywności oferujemy w sklepie polskie herbaty, kawy, zioła i kosmetyki.

In addition to Polish food, we also offer Polish teas, coffees, herbs and cosmetics.